Obuka nastavnika u Pilot školama, oktobar/novembar 2008.
(Obuka_skole)

Ovdje mozete postavljati materijale razvijene tokom obuke provedene u Pilot školama.