Druga obuka nastavnika, Septembar 2008.
(Obuka_sept08)

Ovdje možete pronaći nastavne materijale korištene na zajedničkoj obuci profesora informatike i članova radnih grupa u septembru 2008. godine