Interaktivni kurs MS PowerPoint-a
(PPT_sr)

Vaše informacije i objašnjenja o detaljima kursa